Cooperatie DaalmeerZon uit Alkmaar biedt energie-handelssysteem aan: ENTRNCE

Cooperatie DaalmeerZon uit Alkmaar koppelt lokale en centrale energiemarkten via het handelssysteem ENTRNCE.

Cooperatie DaalmeerZon in Alkmaar heeft als doel om zonder winstoogmerk bij te dragen aan de energietransitie in de wijk Daalmeer en omgeving en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling.

Hoe meer energie DaalmeerZon levert aan haar klanten, hoe meer bijdrage geleverd wordt aan het verlagen van (groene) energierekeningen en aan duurzame projecten in jouw buurt aan zowel particulieren als ondernemers. 

Sinds 2021 biedt DaalmeerZon ook ENTRNCE aan. Dit handelssysteem verbindt centrale én lokale groene energiemarkten met elkaar en zorgt dat marktmechanismen op een slimme(re) manier gekoppeld worden. Zo kunnen gemeentes en bedrijven hun energie direct inkopen op de energiehandelsbeurs EPEX/APX, zonder tussenkomst van een energieleverancier. In het geval van gemeentes betekent dit dat zij hiermee buiten de aanbesteding vallen. Feitelijk is dit een onderhandse aanbesteding, omdat je door directe energie-inkoop geen inschrijving via een tender hebt. Hierdoor ben je onafhankelijk van derden en creëer je meer flexibiliteit t.a.v. eigen elektriciteitsopwekking (PV), opslag en energiebesparing. Ook is er een betere afstemming tussen vraag en aanbod.


Gemeentes kunnen simpel verduurzamen met lokale bronnen

Gemeentes willen bijdragen aan de verduurzaming van hun gemeente en hebben ambitieuze doelstellingen. Via het ENTRNCE platform kunnen zij hun energie inkoop vereenvoudigen, doordat ze niet hoeven aan te besteden en geen (vaak) langdurige complexe contracten aan hoeven te gaan.

Voor iedere gemeente geldt dat er in ieder geval een deel van het energieverbruik uit de aanbesteding gehaald kan worden. Via het ENCTRNCE platform kan dit ontbrekende stuk worden aangevuld met energie uit lokale bronnen. Als gemeente kun je zo eenvoudig energie afnemen via je lokale energiecoöperatie. Energie die daadwerkelijk zonder CO2 is opgewekt en niet gecompenseerd met een papiertje.


De voordelen van ENTRNCE via DaalmeerZon op een rij

  • Energie wordt direct ingekocht bij lokale, duurzame energiebronnen
  • Directe inkoop vermindert de belasting op het elektriciteitsnet
  • Gemeentes en bedrijven die zelf te weinig groene energie opwekken, kunnen die groene bronnen nu wel koppelen met hun verbruik
  • Gemeentes en bedrijven hoeven zelf geen eigenaar te zijn van groene bronnen om toch groene energie geleverd te krijgen
  • Inkoop van stroom op de EPEX-markt is vaak goedkoper dan het afsluiten van lange termijncontracten (ligt aan moment waarop ingekocht wordt)
  • Gemeentes hoeven geen Europese aanbesteding op te starten wanneer ze elektriciteit gaan inkopen via de EPEX-markt
  • Afnemers en producenten kunnen gezamenlijk elektriciteit produceren en afnemen in coöperatief verband
  • Risico?s op hoge inkoopprijzen kunnen beperkt worden met vraagsturing en betrouwbare prijsvoorspellingen
  • om | nieuwe energie ondersteunt bij het proces, zodat de energie eenvoudig, flexibel én goedkoper kan worden ingekocht.


Meer weten over ENTRNCE ?. Neem contact op met: [email protected]

www.daalmeerzon.nl